Υγεία

Αγωγή Υγείας

Προσφέρουμε φροντίδα και υποστίριξη κυρίως στις Ελληνίδες/Ελληνοκύπριες γυναίκες και στις οικογένειες τους.

  • Keep fit
  • Γυμναστική
  • Χορός
  • Χορωδία
  • Αγιογραφία
  • Ομάδα Φαγητού
  • Ο Πρωινός Καφές μας
  • Ομιλίες Υγείας

Greek Χορός Class

Τάξη Γυμναστικής

Η Κουζίνα της Αράχνης...

Εκδήλωση για την Υγεία

Σχέδιο Καλής Γειτονίας

Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται συνεχής αξιολόγηση των αναγκών των γυναικών που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση και εποπτεία των εθελοντών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Safety Awareness Event

Health Awareness Event

Ομάδα Φροντιστών

Η Αράχνη διευκολύνει και υποστηρίζει την Αυτο-βοηθούμενη Ομάδα Φροντιστών.  Παράγουμε μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο καθώς επίσης επικοινωνούμε με το ευρύτερο δίκτυο φροντιστών για να προωθούμε την εφαρμογή όσο το δυνατό καλύτερης πρακτικής από την ομάδα.

Διερμηνεία και Συνηγορία

Η Αράχνη διατηρεί μία λίστα συνηγόρων/διερμηνέων που μπορούν να συνοδεύουν γυναίκες σε θεσπισμένες υπηρεσίες στις οποίες δεν παρέχεται υπηρεσία συνηγορίας.  Όπου χρειάζεται, παρέχουμε συνήγορο/διερμηνέα η οποία είτε συνοδεύει είτε επικοινωνεί εκ μέρους των γυναικών με θεσπισμένους οργανισμούς.

 

Quality Marks

Pages

Meta

Copyright © 2023 ArachneEdit translation
Machine translation (Google):
Loading...
Copy to editor
or Cancel