Μπορείς να βοηθήσεις

Η Αράχνη είναι μία μη κερδοσκοπική εγγεγραμμένη εθελοντική φιλανθρωπική οργάνωση και οποιεσδήποτε δωρεές είναι ευπρόσδεκτες.  Αν επιθυμείτε να κάνετε δωρεά, παρακαλούμε όπως αποστείλετε επιταγή, όλες οι επιταγές να εκδίδονται στην  ’Arachne Greek Cypriot Women’s Group’, to Arachne Greek Cypriot Women’s Group, 13/15 Hercules Street, London N7 6AT.

Επίσης μπορείτε να βοηθήσετε προσφέροντας εθελοντική εργασία. Σαν εθελόντρια θα έχετε πολλά οφέλη π.χ. την ικανοποίηση να βοηθήσετε άλλα μέλη της κοινότητας μας, συστάσεις για εξεύρεση εργασίας, απόκτηση βιογραφικού σημειώματος και προσόντων για να βρείτε εργασία.

ARACHNE IS NOW ON:

Make a donation through Evershare

GIVING A BIT- DONATE WHILE YOU SHOP

Sign up today at www.givingabit.com

Quality Marks

Pages

Meta

Copyright © 2022 ArachneEdit translation
Machine translation (Google):
Loading...
Copy to editor
or Cancel