Απασχόληση Και Κατάρτιση

Όλα τα μαθήματα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες και με στόχο τη συνεχή προσωπική υποστήριξη:

  • Τάξεις Αγγλικών
  • Μαθήματα Υπολογιστών (πιστοποιημένα και μη)
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  • Βοήθεια με το Βιογραφικό σας Σημείωμα
  • Βοήθεια σε άτομα που αναζητούν εργασία

Σε μερικές περιπτώσεις και εάν έχουμε την ανάλογη οικονομική δυνατότητα μπορούμε να καλύψουμε μεταφορικά έξοδα και έξοδα φροντίδας μικρών παιδιών.

Εξειδικευμένα Μαθήματα & Φορείς Πιστοποίησης:

Internet Access – Accredited Body: UK Online

ESOL class

Jewellery class

Τάξη Υπολογιστών

……………………………………………………………………………………………………………………………

Υπολογιστές:

Φορέας Πιστοποίησης: NOCN (1) E3-Using ICT Systems (2) E3-Using Internet (3) Using Word Processing (4) ITQ-Word Process (5) ITQ-Spreadsheets.

Φορέας Πιστοποίησης: OCR (1) CLAIT (2) Integrated Business Technology

Φορέας Πιστοποίησης: BCS (British Computer Society) (1) E-citizen (2) ECDL (European Computer Driving Licence).

 

……………………………………………………………….


Πως να δημιουργήσεις την δική σου επιχείρηση

  • Προσφέρουμε βοήθεια και συμβουλές σε άτομα που θέλουν να αρχίσουν τη δική τους επιχείρηση
  • Σεμινάρια για θέματα επιχειρήσεων

 

 

Quality Marks

Pages

Meta

Copyright © 2022 ArachneEdit translation
Machine translation (Google):
Loading...
Copy to editor
or Cancel